ТӨРТҮНЧҮ ЧЕЙРЕК ЖАНА 2018-ЖЫЛДЫН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

НЕГИЗГИ ӨНДҮРҮШТҮК ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨР

2018-жылы «Кумтөр» кенинде 534 563 унция1 же 16 626,78 килограмм алтын өндүрүлдү. Сатып өткөрүлгөн продукциянын көлөмү
530 448 унцияны же 16 498,79 килограмм алтынды, сатып өткөрүүдөн түшкөн жалпы каражат 660,1 миллион долларды2 түздү. «Кумтөрдүн» мамлекеттик бюджетке салыктар жана милдеттүү төлөмдөр түрүндөгү 2018-жылдагы салымы 9,6 миллиард сомдон ашты.

«Кумтөр» кенинен чыккан жалгыз өндүрүм – Доре уютмалары, алар «Кумтөр Голд Компани», «Кыргызалтын» ААКсы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн алтын жана күмүштү сатып өткөрүү жөнүндө макулдашууда каралгандай, Кара-Балта шаарындагы аффинаждык заводдо кайра иштетилүү үчүн «Кыргызалтын» ААКсы тарабынан сатып алынат. Тазаланган алтын менен күмүштү Кыргыз Республикасында жана анын сыртында сатып өткөрүү укугуна «Кыргызалтын» ААКсы гана ээ.

ӨНДҮРҮШ

Бош текти жылдыруу жана руда казып алууну кошо алганда, тоо-кен иштеринин жалпы көлөмү 2018-жылы 180,3 миллион тоннаны түздү, 2017-жылы ал 181,9 миллион тоннаны түзгөн, башкача айтканда, 2018-жылы 1 пайыздан азыраак кыскарган.

ОПЕРАЦИЯЛЫК ЖУМШООЛОР ЖАНА ЖАЛПЫ КӨРСӨТКҮЧТӨР

Кыртыш ачуу иштерин кошо алганда, операциялык жумшоолор (сатып өткөрүүнүн көрсөткүчтөрүнүн негизинде) 2018-жылы 3,8 миллион долларга өскөн жана 2017-жылдагы 295,4 миллион доллардын ордуна 299,2 миллион долларды түзгөн. Кыртыш ачуу иштерин кошо алганда, бирок запастардын деңгээлинин өзгөрүшүнө чейинки операциялык чыгымдардын башкы түзүүчүлөрүнүн (тоо-кен иштери, фабрикалык кайра иштетүү жана кенди багуу) динамикасы төмөнкүдөй түрдө түшүндүрүлөт.

Кыртыш ачуу иштерин кошо алганда, тоо-кен иштерине жумшоолор 2018-жылы 211,1 миллион долларды түздү, ал эми 2017-жылы ал
199,8 миллион долларды түзгөн. 2018-жылы чыгымдардын көбөйүшү дизель отунунун баасы менен сарпталышы көбөйүшүнө байланыштуу өскөн (21,4 миллион доллар). Чыгымдар 2018-жылы жүк ташуучу машиналар менен Liebherr маркасындагы экскаваторлорду техникалык тейлөө чыгымдардын 2017-жылдын деңгээлинен кыскартуу эсебинен, турак жай лагерин тейлөө чыгымдарын төмөндөтүү жана өндүрүштү үзгүлтүксүз жакшыртуу практикасынын оң натыйжасы менен жартылай орду толтурулган.

Фабрикалык чыгымдар 2018-жылы 2017-жылдагы 66,7 миллион долларга салыштырмалуу 67,3 миллион долларды түздү. Фабриканын өндүрүмдүүлүгү жогорулашына байланыштуу реагент жана керектелүүчү заттарды сатып алууга жумшоолор көбөйүп, бирок техникалык тейлөөгө чыгымдар (3,3 миллион доллар) азайышы менен компенсацияланды.

КЕН ИШКАНАСЫН БАГУУГА ЖУМШООЛОР

Кен ишканасын багууга жумшоолор 2018-жылы 51,7 миллион долларды түздү, ал эми 2017-жылы 45,1 миллион долларды түзгөн. Көбөйүү турак жай лагерин багууга жумшоолор 2018-жылы башталган тоо-кен жана фабрикалык иштерге чыгымдалганына байланышкан. Бирок бул көбөйүү камсыздандыруу сыйлыктарын кыскартуу эсебинен жартылай төмөндөтүлгөн.

БАШКА НАРКТЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРДҮН ДИНАМИКАСЫ

Продукцияны сатып өткөрүүгө байланышкан жешилүү, кунарсыздануу жана амортизация чыгымдары өсүп, 2018-жылы 154,6 миллион долларды түздү, ал эми 2017-жылы
145,7 миллион долларды түзгөн. Ал негизинен 18-участоктон бай руданы мөөнөтүнөн мурда казып алууга байланыштуу кыртыш ачуу иштерин капиталдаштыруунун көбөйгөн амортизациясынан улам болду.

Аралык өндүрүм негизинде негизги фондуларды колдоого жалпы жумшоолор сатып өткөрүлгөн продукциянын унциясына кайра эсептегенде4 (дүң киреше салыгын эсепке албаганда) 2018-жылы 694 долларды түздү, 2017-жылы 698 долларды түзгөн. Көрсөтүлгөн төмөндөө негизинен кыртыш ачуу иштерин капиталдаштырууну азайтып, негизги фондуларды колдоого капиталдык чыгымдардын азайышына байланышкан, ал алтынды сатып өткөрүү деңгээлинин төмөндөшү менен жарым-жартылай төмөндөтүлгөн.

Дүң кирешеге салыкты эске алуу менен аралык өндүрүм негизинде сатып өткөрүлгөн продукциянын унциясына кайра эсептегенде жалпы жумшоолор4 2018-жылы 869 долларды түздү, ал өткөн жылы 874 долларды түзгөн. Көрсөтүлгөн көбөйүү баарынан мурда негизги фондуларды колдоого жалпы жумшоолордун төмөндөшү жана 2018-жылы сатып өткөрүүдөн кирешелердин кыскарышы себептүү дүң кирешеге салыктын төмөндөшү менен байланышкан.

2018-жылдагы геологиялык чалгындоо иштеринин натыйжалары 2018-жылдын төртүнчү чейрегинде жалпы узундугу 15 239 метрди түзгөн 60 колонкалуу бургулоо скважинасы бургуланды. 2018-жылы жалпы узундугу 24 381 метрди түзгөн 92 скважина бургуланып, анын ичинде SB зонасында 2308 метр тыгыздоочу бургулоо скважиналары да кирет. Чалгындоо бургулоо иштери борбордук карьердин түндүк-чыгыш бортунда, борбордук жана түштүк-батыш карьерлеринин ортосундагы коридордо, ошондой эле түндүк-чыгыш иш зонасынын капталдарында кошумча ресурстарды издөө максатын көздөп, жер кыртышына жакын жайгашкан минералдашуу зоналарын аныктоо үчүн жүргүзүлгөн.

«КУМТӨР» ДОЛБООРУ БОЮНЧА 2018-ЖЫЛ ИЧИНДЕ САЛЫКТАР ЖАНА МИЛДЕТТҮҮ ТӨЛӨМДӨР

*– Тегеректөөлөрдөн улам айрым цифралар дал келбеши мүмкүн.

Эскертүү: 2009-жылдын 24-апрелиндеги “Кумтөр” долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүндө макулдашууга ылайык, дүң киреше салыгын жана Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салымды эсептөө үчүн негиз катары көрсөтүлгөн мезгилдеги продукцияны сатуудан түшкөн иш жүзүндөгү акча каражаты саналат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙМАГЫНДАГЫ ТӨЛӨМДӨР

2018-жылы Кыргыз Республикасынын аймагындагы төлөмдөр (салыктар, аффинаж акысы, товарлар менен кызматтар үчүн төлөмдөр, инфраструктура төлөмдөрү, кайрымдуулук жана башка) 301,938 миллион АКШ доллардан ашты.

Компания иштеген 1994-2018-жылдар аралыгында Кыргызстан аймагындагы төлөмдөр 3 миллиард 774 миллион АКШ доллардан ашкан.

“Кумтөрдүн” Кыргыз Республикасынын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнө таасири Улуттук статистика комитетинин алдын ала маалыматы боюнча:

«Кумтөрдүн» өлкө ИДПсындагы 2018-жылдагы үлүшү – 8,6%

«Кумтөрдүн» өнөр жай өндүрүшүнүн жалпы көлөмүндөгү үлүшү – 18,4%

“Центерра Голд” компаниясынын Президенти жана Башкы кызмат адамы Скотт Перринин комментарийи:
– “Кумтөр” пландык көрсөткүчтөрдөн ашуу жана негизги фондуларды колдоп турууга жалпы чыгымдар боюнча пландык көрсөткүчтү ашыра аткаруу менен дагы бир жылды ийгиликтүү аяктады. Сатып өткөрүлгөн продукциянын унциясына кайра эсептегенде аралык продуктынын негизинде негизги фондуларды колдоп турууга 694 долларды түзгөн жалпы чыгымдарда алтын өндүрүү көлөмү 534 563 унцияны түздү. “Кумтөрдө” алтын өндүрүүнүн көлөмү 2019-жылдын биринчи үч кварталы боюнча бирдей бөлүштүрүлмөкчү, мында төртүнчү кварталда ал жылга пландаштырылган көлөмдүн 28 пайызы түзөт.

Компания Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен 2017-жылдын 11-сентябрында түзүлгөн комплекстүү тынышуу келишимин алдын алуучу шарттарды анын аткаруусу маселеси боюнча иштөөнү улантты. Мындай түрдөгү бардык шарттарды аткаруунун акыркы мөөнөтү бардык тараптардын макулдугу боюнча бир нече жолу узартылган. Эми 2019-жылдын 31-майына чейин узартылды.

«Кумтөр» кен ишканасы Кыргыз Республикасында жайгашып, Борбор Азиядагы батыш компания башкарган эң ири алтын кен. 1997-жылдын май айында өнөр жайлык өндүрүш башталгандан тартып 2018-жылдын 31-декабрына чейин “Кумтөрдө” жалпысынан 12 миллион унция же 374,31 тонна алтын өндүрүлгөн.

«Кумтөр Голд Компани» бүтүндөй өндүрүштүк цикл үчүн жооптуу «Кумтөр» долбоорунун оператору.

«Центерра Голд» Түндүк Америкада, Азияда жана дүйнөнүн башка рынокторунда алтын кендерин алуу, чалгындоо, кайра иштетүү жана эксплуатациялоо менен алектенген Борбор Азиядагы эң ири батыш алтын өндүрүүчү канадалык компания. «Центерранын» эки негизги активи – Кыргыз Республикасында «Кумтөр» алтын кени жана Канаданын Британ Колумбия провинциясындагы «Маунт Миллиган» алтын жана жез кени бар, Түркияда Оксут Голд кенинде кен ишкана курууда. «Центерра Голд» «Центерра» акциялары Торонто фондулук биржасында (TSX) CG символунда жүгүртүлөт. Компания Торонто шаары, Онтарио штаты, Канадада жайгашкан.

Кыргыз Республикасы «Кыргызалтын» ААКсы аркылуу «Центерра» акцияларынын эң ири үлүшүнүн – 77 401 766 акциясынын кармоочусу. 2019-жылдын 19-мартына карата Кыргызстан акциялар үлүшүнүн наркы 404 миллион доллардан ашты.

“Центерра” жөнүндө кошумча маалымат жана пресс-релиз толугу менен SEDAR системасында www.sedar.com жана www.centerragold.com жана www.kumtor.kg корпоративдик сайттарында.

Кошумча маалымат үчүн ЖМК менен байланыштар бөлүмүнө кайрылыңыздар.

Тел.: (312) 90-07-07; 90-08-08;

факс: (312) 90-07-28

KGC.mediа@centerragold.com

"Супер-Инфо" гезитинин материалдары жеке колдонууда гана уруксат. Жалпыга таратуу "Супер-Инфо" гезитинин редакциясынын жазуу түрүндөгү уруксаты менен гана болушу мүмкүн.
Комментарийлер (1)
Belekus
2019-03-25 21:35:30
ушундай корсоткучтон кийин жабалыбы? базарбай акебиз каякта?
0
№ 855, 21-27-март, 2019-жыл
БАШКЫ БЕТ
СОҢКУ КАБАР
СУПЕР-ИНФО
SUPER.KG ВИДЕО
МЕДИА-ПОРТАЛ
Кинозал
ЖЫЛНААМА
Суперстан